اداره تاپو و کاداستر

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

تاپو و انواع آن در ترکیه

۱۰۵ بازديد
در سالهای اخیر سرمایه گذاری در کشور ترکیه افزایش یافته و ایرانیان نیز در صدر شهروندانی هستند که از طریق خرید ملک یا ثبت شرکت به ترکیه مهاجرت کرده و با اخذ اقامت ترکیه در این کشور زندگی می کنند. افراد خارجی با رعایت قوانین خرید ملک در ترکیه، می توانند اموال و مستغلات غیر منقولی مانند ملک، محل کار، زمین و مزرعه در این کشور خریداری کنند.