درخواست کیملیک کارت المثنی

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

کیملیک کارت ترکیه چیست؟ و چگونه می توان آن را دریافت کرد؟

۳ بازديد


کشور ترکیه برای اقامت مسافران و توریست‌ها به مدت بیش از یک ماه در خاک این کشور، شرایط مطلوبی را فراهم کرده است. گردشگران بدون دریافت ویزای توریستی می‌توانند به مدت 90 روز در ترکیه سکونت داشته باشند. اما چنانچه شخصی قصد اقامت در این کشور به مدت یک سال را داشته باشد، نیاز به دریافت کارتی دارد که نشان‌دهنده هویت شخص در خاک کشور ترکیه است. بله! کیملیک کارت ترکیه یا همان کارت اقامت ترکیه!