فرم راندوو ترکیه چیست؟

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

فرم راندوو اقامت ترکیه چیست؟

۲ بازديد
در صورتی که شما هم جزء افرادی باشید که قصد مهاجرت به ترکیه را داشته باشید قطعا واژه راندوو رو شنیده اید. گرفتن وقت راندوو،گرفتن کیملیک ترکیه ، اداره مهاجرت ترکیه واژه هایی هستند که در پروسه اخذ اقامت ترکیه می بایستی با آنها آشنا باشید.