مدارک لازم برای دریافت اقامت دائم در ترکیه

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

7 تفاوت اقامت دائم ترکیه با شهروندی ترکیه

۸۳ بازديد


 تفاوت های بسیاری بین اقامت ترکیه با شهروندی ترکیه وجود دارد که در این مقاله از الوپلای به تمامی این تفاوت ها طبق ماده ۶۶ قانون اساسی ترکیه خواهیم پرداخت.