هزینه اولیه دریافت مجوز اقامت ترکیه چقدر است؟

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

هزینه اقامت در ترکیه چقدر است؟

۵ بازديد
هزینه اقامت در ترکیه یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که باید پیش از مهاجرت مشخص شود. در این مطلب تمامی هزینه های زندگی در ترکیه را بررسی می کنیم. به صورت کلی هزینه اقامت در ترکیه مانند هر جای دیگری در درجه اول شامل هزینه های دریافت کارت اقامت و مجوز ماندگاری بعد از اتمام ویزای 90 روزه و سپس هزینه های خورد و خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیل و بیمه می باشد. بابت این هزینه ها باید به لیر مبلغ را بپردازید.