خدمات ارزی و ارسال حواله به ترکیه

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

جریمه اضافه ماندن در ترکیه چقدر است؟

۸۵ بازديد


جریمه اضافه ماندن در ترکیه
، علاوه بر مبلغ نقدی بر اساس تعداد ماه های اضافی که در کشور ترکیه مانده اید محاسبه میشود، از ۳ ماه تا ۵ سال حق ورود به ترکیه را نخواهید داشت. موقع خروج، میتوانید جریمه نقدی را به صورت لیر پرداخت کنید.